ZÁPADNÍ ČÁST2019-02-02T18:15:42+00:00

Project Description

ZÁPADNÍ ČÁST
Celý západ Ruska je nám Evropanům asi nejbližší. Moskva je moderní město podobné ostatním na kontinentu a dlouhá léta společného Sovětského svazu  vybudovali společné prvky, které jsou viditelné téměř všude kolem. Nemalou měrou se do tváře západní části Ruska zapsala druhá světová válka a její stopy jsou patrné téměř všude kam jen se člověk podívá. A to nejčetnější všude kolem jsou památníky všeho možného i nemožného.

RUSKO

Contact Info

12345 North Main Street

Phone: 1.888.678.9876

Web: https://avada.theme-fusion.com

error: Content is protected !!