Project Description

JERUZALÉM
Starý Jeruzalém je spirituální místo posvědcené židům, muslimům i křesťanům. S velkým úžasem poutníci zaplavují staré, opevněné město, aby uctívali místa spojená se samotným základem jejích víry. Muslimské, křesťanské, židovské a arménské čtvrti přidávají své vlastní koření do táto bohaté směsi, ale tato rozmanitost vzrostla z tisíciletí krvavých obléhání a přenášení moci, což zanechalo stále viditelné hluboké rány.

IZRAEL