Project Description

BAGAN
Střední část Myanmaru skrývá bezmála 50 km² rozlehlou skvostnou architektonickou památku, která se několik století ukrývala před civilizací a nebyla vůbec osídlená. Z původních téměř 10.000 chrámů dnes stojí 2.200 a zbylé se postupně a pomalu stále odkrývají.

BARMA