IZRAEL

Izrael je malá, úzká, polosuchá země na jihovýchodním pobřeží Středozemního moře. Do historie vstoupila zhruba před 35 stoletími, když židovský lid opustil svůj nomádský způsob života, usadil se v zemi a stal se národem.

RETROSPEKTIVA

Betlémské náměstí. Neshlížela sem okna Náprstkova muzea ani gotická okna obnovené Betlémské kaple, v níž Mistr Jan hřímal do duše prelátům a tepal panské zlořády. Na náměstí stál podivně nachýlený strom, stará sosna ověšená cingrlátky, barevnými koulemi, zvonky a žárovkami, jordánskými státními vlajkami a portrétem Jeho Veličenstva Husajna I. Takový byl Štědrý den Hanzelky a Zikmunda v Betlémě roku 1960.